AB "Eurovia Lietuva" darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

AB „Eurovia Lietuva“ įgyvendina projektą AB „Eurovia Lietuva“ darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Projektas įgyvendinamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846.

Prieš keturis dešimtmečius veiklą pradėjusi Vilniaus kelių valdyba Nr.9 – viena seniausių kelių tiesimo įmonė mūsų šalyje. Šiandien bendrovė vadinasi „Eurovia Lietuva“. Ji tęsia jau kelis dešimtmečius susiformavusias tradicijas, Vilniaus krašte pritaikydama naujausias ir pažangiausias kelininkų darbo technologijas. Per keturis veiklos dešimtmečius nepakito pagrindinis principas: kiekviename objekte užtikrinti aukščiausią darbų kokybę. Jau daugiau nei dešimtmetį „Eurovia Lietuva“ priklauso Prancūzijos kapitalo įmonėms, pastaruoju metu – didžiausiai Europos kelių tiesimo bendrovei „Eurovia“, gyvuojančiai daugiau nei šimtą metų. Ryšiai su Prancūzijos kelininkais leido išplėsti ryšius su klientais ir partneriais daugelyje Europos valstybių. Siekiant patenkinti aukštus klientų lūkesčius, įgyvendinti sudėtingus, inovatyvius projektus, reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai. Reikia nuolat investuoti į įmonės darbuotojų kvalifikaciją, žinias bei gebėjimus. Būtent tai ir yra pagrindinė priežastis, paskatinusi rašyti projektą AB „Eurovia Lietuva“ darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.

Įgyvendinus projekto veiklas kokybiniai teigiami pokyčiai turės įtaką tikslinių grupių dalyviams, nes kvalifikacijos pakėlimas ne tik suteiks profesinių žinių, bet ir padidins darbuotojų vidinę motyvaciją, pasitikėjimą savimi. Svarbu pažymėti, kad po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių dalyviai išsaugos galimybė toliau veikti darbo rinkoje ir būti joje konkurencingi. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų darbo rezultatyvumui ir efektyvumui. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama – 105 687,20 Eur.

Kontaktai:

El. P. – dgusiene@eurovia.lt