Laboratorijos paslaugos

AB ,,Eurovia Lietuva‘‘ laboratorija yra juridinio asmens statuso neturintis įmonės padalinys, atliekantis statybinių medžiagų, gruntų, kelių statybos darbų laboratorinius ir gamybos kontrolės bandymus.

AB ,,Eurovia Lietuva” laboratorija atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir yra akredituota atlikti bituminių rišiklių, bituminių mišinių,  medžiagų, kelių gruntų bandymus, ėminių ėmimus.

Nuo 2013 metų AB ,,Eurovia Lietuva” laboratorija yra Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos narys.

Akreditavimo pažymėjimas 

Akreditavimo sritis nuo 2023 m.

Aktuali akreditavimo sritis nuo 2024-02-06