Mūsų įsipareigojimai

Mes tikime, kad mūsų veikla neturi būti pagrįsta tik ekonomine nauda. Planuodami savo veiklą ypatingą dėmesį skiriame aplinkosaugos klausimams, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimams bei etikos principų laikymuisi.