Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

AB „Eurovia Lietuva“ fizinio ir psichologinio smurto prieš darbuotojus prevencijos ir intervencijos tvarkos politika nustato Bendrovės prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą kurti saugiai darbo aplinkai Bendrovėje, su tikslu padėti užkirsti kelią psichologinio smurto, įskaitant „mobingą“, apraiškoms darbe ir sudaryti sąlygas darbuotojams nuo jo apsiginti.

Tvarka parengta vadovaujantis VINCI Etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kitais norminiais dokumentais bei Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijomis. Šios Politikos neatsiejama dalis taip pat laikoma ir Bendrovės patvirtinta Lygių galimybių politika.

Eurovia Lietuva smurto ir priekabiavimo prevencijos politika