Saugumas

Mūsų viena iš pagrindinių vertybių – darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas. Mes rūpinamės ne tik savo darbuotojais, bet ir Partneriais, kurie vykdo darbus mūsų objektuose. Tikime, kad užtikrindami saugią darbo vietą, galime pasiekti visus užsibrėžtus tikslus.

Kasdien prisiimame atsakomybę, kad mūsų kolegos ir darbuotojai grįžtų sveiki ir nesusižeidę į namus, kur jų laukia šeimos nariai ir artimieji. Mums visiems svarbu, kad mūsų veikla nesukeltų pavojaus ir miesto gyventojams, todėl darbus atliekame griežtai laikydamiesi visų reikalavimų.

Tikime, kad darbuotojai jausdamiesi saugiai darbo vietoje atlieka darbus našiau ir efektyviau bei atiduoda visas jėgas, kad sėkmingai įgyvendintų projektus.