Asfaltas

Asfaltas (gr. ἄσφαλτος– kalnų derva) – tai tąsus mineralinių medžiagų ir naftinio bitumo mišinys. Asfaltas naudojamas automobilių kelių, oro uostų kilimo ir tūpimo takų, tiltų ir tunelio dangoms taip pat pramoninių pastatų ir stovėjimo aikštelių grindims ir hidroizoliacijai. Asfalto danga yra ilgaamžė ir suteikia keliui ar gatvei puikias eksploatacines savybes, o vairuotojams patogesnį ir saugesnį važiavimą.

AB ,,Eurovia Lietuva“ asfaltą gamina Riešės ir Klaipėdos asfalto gamyklose. Modernūs ir automatizuoti BENNINGHOVEN tipo asfalto maišytuvai gali patiekti pirkėjui asfalto produkciją iki 320 t/val. našumu Riešės asfaltbetonio gamykloje ir iki 220 t/val. – Klaipėdos asfaltbetonio gamykloje.

Šiuo metu gaminami visi asfaltai, kurių tipai ir markės nurodytos Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų apraše TRA ASFALTAS 08.

Asfalto mišinio panaudojimas yra platus ir skirtingo tipo mišiniai turi skirtingą paskirtį. AB ,,Eurovia Lietuva“ turi plačiausią asfalto mišinių asortimentą. Mes galime Lietuvos rinkai pasiūlyti šiuos produktus:

 • Asfaltbetonį, gaminamą vadovaujantis LST EN  13108-1  Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis   (Sertifikatai Nr. 1 ir Nr. 2);
 • Labai plono sluoksnio asfaltbetonį, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-2 Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 2 dalis. Labai plonų sluoksnių asfaltbetonis. (Sertifikatai Nr. 3 ir Nr. 4);
 • Skaldos ir mastikos asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-5 Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 5 dalis. Skaldos ir mastikos asfaltas ( Sertifikatas Nr. 5);
 • Minkštąjį asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-3 Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas (Sertifikatai Nr. 6 ir Nr. 7);
 • Poringąjį asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-7 Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 7 dalis. Poringasis asfaltas (Sertifikatas Nr. 8);
 • Mastikos asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-6 Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas (Sertifikatas Nr. 9);
 • Ypač plonų sluoksnių asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-9 Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 9 dalis. Ypač plonų sluoksnių asfaltas (Sertifikatas Nr.10);
 • Šaltą asfalto mišinį 0/8 ir 0/11, supakuotą maišais (Sertifikatas Nr. 11);
 • Šiltą asfaltbetonio mišinį, kurio sumaišymo, tankinimo ir darbinė temperatūra yra sumažinta nuo 20 iki 40 ºC;
 • Raudonos spalvos asfaltbetonį, skirtą pėsčiųjų ir dviračių takų dangoms (Nuotrauka);
 • Triukšmą mažinantį asfaltą, skirtą dangos paviršiams, pasižyminčiomis triukšmą mažinančiomis savybėmis ir gaminamą vadovaujantis  Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos R TM 18.
 • Didelio standžio asfaltą, skirtą dangoms, veikiamoms ypatingai sunkioms apkrovoms keliuose, gatvėse ir pramoninėse zonose.

Asfalto mišinių tipų ir markių yra labai didėlė įvairovė. Kokį asfalto mišinį įsigyti visada patars ir rekomenduos AB ,,Eurovia Lietuva“ specialistai. Visų asfalto mišinių gamybos kontrolės sistemos sertifikuotos notifikuotos įstaigos pagal 2+ sistemą, pirkėjui visada pateikiama asfalto mišinio eksploatacinių savybių deklaracija ir ,,CE“ ženklinimo etiketė.