Gamyklų aplinkos monitoringas

Vilniaus asfalto gamykla

Praėjusio metų ketvirčio monitoringo duomenys

2020 m. IV ketvirtis

2021 m. I ketvirtis 

2021 m. II ketvirtis

2021 m. III ketvirtis 

2021 m. IV ketvirtis 

2022 m. I ketvirtis

2022 m. II ketvirtis

Praėjusių kalendorinių metų monitoringo ataskaita

2020 m.

2021 m. 

Klaipėdos asfalto gamykla

Praėjusio metų ketvirčio monitoringo duomenys

2020 m. IV ketvirtis

2021 m. I ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

2021 m. III ketvirtis

2021 m. IV ketvirtis

2022 m. I ketvirtis 

2022 m. II ketvirtis 

Praėjusių kalendorinių metų monitoringo ataskaita

2020 m.

2021 m.