Riešės ir Klaipėdos asfalto gamyklų produkcija

Kelio pagrindas – tai sluoksnis, kurio paskirtis atlaikyti transporto apkrovas ir neleisti deformuotis dangai. Dažniausiai pagrindo sluoksniai yra be rišiklių ir įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių. Pagrindo sluoksnis be rišiklių – tai apkrovas paskirstantis sluoksnis, esantis tarp dangos ir žemės sankasos arba tarp surištojo pagrindo ir žemės sankasos, kuris, tinkamai sutankintas, yra pakankamos laikomosios gebos ir pralaidus vandeniui. Pagrindo sluoksnių be rišiklių tipai :

  • skaldos pagrindo sluoksnis (SPS), kuriam naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties nesurištieji skaldytų mineralinių medžiagų frakcijų 0/32, 0/45, 0/56 mišiniai;
  • žvyro pagrindo sluoksnis (ŽPS), kuriam naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties nesurištieji neskaldytų mineralinių medžiagų, jei reikia, įmaišant ir skaldytų mineralinių medžiagų frakcijų 0/32, 0/45, 0/56 mišiniai;
  • apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), apsaugantis dangos konstrukciją nuo žalingo šalčio poveikio. Sluoksniui įrengti naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties nesurištieji frakcijų 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 mišiniai.

Vietiniuose ir rajoniniuose keliuose dažnai viršutinis kelio dangos sluoksnis (DSBR) įrengiamas be rišiklių iš nesurištųjų mišinių. Tam panaudojama nustatytos granuliometrinės sudėties frakcijų 0/11, 0/16, 0/22, 0/32 nesurištieji mišiniai. Visų automobilių kelių kelkraščių viršutiniam sluoksniui naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties frakcijų  0/22, 0/32 nesurištieji mišiniai, kuriuose yra daugiau nei 30% skaldytos ir iš dalies skaldytos stambios mineralinės medžiagos (dalelių didesnių nei 8 mm).

Visi nesurištieji mišiniai, gaminami AB ,,Eurovia Lietuva“, atitinka Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 ir  standarto LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai reikalavimus.

Nesurištųjų mišinių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema yra 2+. Notifikuota įstaiga atliko pradinį vidinė gamybos kontrolės tikrinimą, išdavė atitikties sertifikatus Nr. KSMSC-477 ir Nr. KSMSC-478 bei nuolat vykdo gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą.

Su parduodama produkcija išduodamos Eksploatacinių savybių deklaracijos.